Rreth nesh

Shkodra Travel & Tours, e themeluar që në 1999, është një ndër kompanitë e para në treg, duke ofruar një gamë të gjerë shërbimesh në fushën e turizmit. Fuqizimi i saj gjatë viteve, bazuar në dedikimin e stafit, për të krijuar dhe lehtësuar eksperienca pozitive në fushën e udhëtimeve, u shoqërua me rritjen e përgjegjshmërise të secilit agjent në punët përkatëse të agjensicë. Marrëdhëniet e ngushta dhe bashkepunimi me partnere të specializuar kombëtare e ndërkombëtarë dhe në mënyrë të veçantë koordinimi i aktiviteteve me partnerë të rajonit, rezultoi pozitiv, duke bërë që Agjencia Shkodra Travel & Tours, të jetë një ndër kompanitë më të fuqishme dhe të specializuara në treg. Shkodra Travel, ka si qëllim të sigurojë dhe mbështesë shërbime të ndryshme në përputhje me standartet botërore të industrisë së turizmit, duke synuar të arrijë një ekulibër perfekt ndërmjet pritshmerisë së klienteve dhe shërbimeve të ofruara