Kontaktoni

Kontaktoni tani

(*) është fushë e domosdoshme për tu plotësuar.

Zyqa Qëndrore

Rr.Hafiz Sabri Bushati,4001-Shkodër

Numri telefonit

+355 69 20 87 280
+355 22 24 28 97

Adresa email

info@shkodratravel.com

Kontaktoni tani